Declarația managerului pentru implementarea managementului calității